Hợp đồng cho thuê xe ô tô, hợp đồng mẫu

cho thuê xe ô tô , xe máy giá rẻ

Hợp đồng cho thuê xe ô tô tại Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Tại …………………………………… thành phố Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông                             : ĐẶNG ĐÌNH KHÁNH

Ngày tháng năm sinh    : 11/02/1985

Chứng minh nhân dân số : 201841334 cấp ngày 05/01/2018 tại CA Đà Nẵng

Quốc tịch                     : Việt Nam

Thường trú                   : 87 Nguyễn Phước Tần , phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

$

Ông                             : NGUYỄN TỰ THÀNH CHUNG

Ngày tháng năm sinh    : 18/02/1989

Chứng minh nhân dân số : 205415768 cấp ngày 25/02/2006 tại CA QUẢNG NAM

Quốc tịch                     : Việt Nam

Thường trú                   : Thôn Đào, Sông  Kôn, Đông Giang, Quảng Nam

          Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

XE CHO THUÊ

          Bên A là chủ sở hữu

ô tô mang biển số 43A 37873 theo Giấy đăng ký xe ô tô số ………………… do Phòng CSGT- Công An TP Đà Nẵng cấp ngày…………………………….

ĐẶC ĐIỂM:

 • Nhãn hiệu : CHERVOLET AVEO 2018
 • Loại xe                                  : Ô tô con
 • Màu sơn : Trắng
 • Số máy :……………………………….
 • Số khung : …………………………………………………………….
 • Số chỗ ngồi : 05

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ XE

          Thời hạn thuê xe nêu tại Điều 1 là 01 năm kể từ ngày ………………………

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

          Bên B sử dụng xe thuê nêu trên vào mục đích: phục vụ đi lại.

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ XE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá thuê xe nêu tại Điều 1 là: 000.000 đồng/tháng Việt Nam (bằng chữ Mười hai triệu  đồng Việt nam).( Trung bình 400.000 đ / 1 ngày)
 2. Phương thức thanh toán như sau: Bên B thanh toán tiều thuê cho bên A mỗi tháng một lần chia thành hai đợt như sau:
 • thanh toán số tiền 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng) vào ngày 20 (hai mươi) hằng tháng.
 1. Việc giao và nhận tiền thuê xe do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI XE THUÊ

          Sau khi hết thời hạn thuê thì bên B giao lại xe cho bên A.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Chuyển giao xe cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;
 3. Bảo đảm quyền sử dụng của Bên B đối với xe cho thuê;
 4. Thông báo cho Bên B về quyền của người thứ ba (nếu có) đối với xe cho thuê;
 5. Thanh toán cho Bên B chi phí hợp lý để thay thế, cải tạo xe cho thuê
 6. Chịu một nửa những chi phí về bảo dưỡng định kỳ xe mới của hãng xe Chervolet (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
 7. Báo trước cho Bên B thời hạn 01 tháng nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng;
 8. Bên A có quyền sau đây:
 9. Nhận đủ tiền cho thuê xe theo phương thức đã thỏa thuận;
 10. Nhận lại xe cho thuê khi hết hạn Hợp đồng;
 11. Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B khai thác xe cho thuê không đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng;

ĐIỀU 7

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
  1. Khai thác xe được thuê đúng mục đích thỏa thuận và báo cho Bên A theo định kỳ về tình trạng xe được thuê;
  2. Báo cáo kịp thời tình hình xe được thuê nếu Bên A có yêu cầu hoặc đột xuất;
  3. Bảo quản, bảo dưỡng xe được thuê và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
  4. Trả đủ tiền thuê xe theo phương thức đã thỏa thuận;
  5. Trả lại xe được thuê khi hết hạn hợp đồng;
  6. Không được cho thuê lại xe được thuê, nếu không có sự đồng ý của Bên A;(nếu cho thuê lại thì phải đền bù nguyên giá trị xe )
  7. Bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị xe được thuê (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
  8. Báo trước cho Bên A thời hạn 01 tháng nếu đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng;(Cọc 1 tháng tiền thuê xe, nếu bên B không trả tiền đúng ngày thì số tiền đó bù qua . Nếu vẫn tiếp tục không thanh toán thì đúng ngày 20 của tháng đó phải trả lại xe cho bên A)
  9. Chịu hoàn toàn những thiệt hại về xe được thuê do sự kiện bất khả kháng ,hoặc cố tình làm hư hỏng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
  10. Nếu bên A có nhu cầu thuê lại xe để làm các công việc gia đình thì phải báo trước bên B ít nhất 1 ngày và trả lại tiền thuê cho bên B  000đ /1 ngày.
 2. Bên B có các quyền sau đây:
  1. Nhận xe được thuê theo đúng thỏa thuận;
  2. Khai thác công dụng xe được thuê theo đúng mục đích;
  3. Thay thế, cải tạo xe được thuê (nếu có thỏa thuận) nhưng vẫn phải bảo toàn giá trị xe được thuê;

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
  1. Những thông tin về nhân thân, về xe cho thuê ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  2. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 2. Bên B cam đoan:
  1. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe được thuê;
  3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                  Bên A                                                  Bên B

       (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG

Ngày ………………….. tại (địa chỉ:, thành phố Đà Nẵng).

Tôi:     

Chứng minh nhân dân số :

Thường trú                   : ………………….

                                

CHỨNG NHẬN:

 • Hợp đồng thuê xe

được giao kết giữa:

        + Bên A là:  

Ông                             : …………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………..

Thường trú                   :……………………………………………………………

        + Bên B là:

Ông                             : …………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………..

Thường trú                   :……………………………………………………………

 • Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng này;
 • Tại thời điểm, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ dự thảo hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng, đã ký và điểm chỉ vào hợp đồng này trước mặt tôi ;

         –   Hợp đồng này được lập thành 3 bản chính (mỗi bản chính gồm 5 tờ 5 trang), có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản chính, Bên B giữ 01 bản chính, 01 bản chính người làm chứng giữ.

                                                                                              NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

Liên hệ

Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam – Hội An, Huế và Miền Trung

Cs1: 87 Nguyễn Phước Tần, P. Họa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Cs2: Lô 1, b1/24 Nguyễn Mỹ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Hotline: 0868.157.024

Website: shareinfo.com.vn

5/5 - (45 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay: 0868157024